Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 10 188.111.025 +16 55.594.895 +163
2 (0) Team Icon  DIG 8 168.355.560 0 75.499.820 0
3 (0) Team Icon  ONZ 8 156.270.182 +8.000 66.346.066 +2.607
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 144.220.019 +5.059 49.325.985 +2.652
5 (0) Team Icon  VBL 6 85.508.015 0 29.629.572 0
6 (0) Team Icon  CREW 3 70.043.310 +164.462 20.146.632 +74.066
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 58.733.079 0 46.529.791 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.722.173 0 20.271.172 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 18.909.035 0 8.936.213 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0