Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 11 204.695.631 +28.148 61.107.300 +6.133
2 (0) Team Icon  DIG 9 161.559.002 +160.091 72.559.282 +69.668
3 (0) Team Icon  ONZ 8 151.741.048 +21.033 64.109.312 +13.016
4 (0) Team Icon  Frontpage 8 134.582.093 0 44.454.049 0
5 (0) Team Icon  VBL 6 74.758.815 +50.000 25.544.272 +21.432
6 (0) Team Icon  CREW 2 64.397.990 0 18.469.662 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 57.173.887 +10.680 45.519.589 +1.133
9 (0) Team Icon  KLB 6 25.739.892 +17.740 10.519.215 +2.619
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.253.627 0 19.764.410 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 17.452.865 0 8.276.395 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.240.059 0 4.673.526 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0