Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 9 181.816.888 +50.000 51.860.707 +9.746
2 (0) Team Icon  DIG 8 178.164.834 +26.039 79.339.246 +10.883
3 (0) Team Icon  ONZ 8 161.389.542 +4.000 68.499.926 +3.771
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 150.935.363 +9.582 51.197.600 +3.139
5 (0) Team Icon  VBL 6 95.858.151 0 33.132.183 0
6 (0) Team Icon  CREW 3 74.885.901 0 20.936.689 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.997.032 0 9.681.477 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 61.053.877 +55.000 47.194.345 +4.945
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 24.762.173 +60.000 20.720.055 +2.724
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.435.239 0 9.137.474 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0