Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 9 179.007.814 0 50.710.848 0
2 (0) Team Icon  DIG 8 171.633.616 0 76.778.719 0
3 (0) Team Icon  ONZ 8 159.184.078 +5.000 67.443.916 +1.423
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 147.317.137 +14.414 50.119.541 +7.450
5 (0) Team Icon  VBL 6 90.843.565 0 31.406.769 0
6 (0) Team Icon  CREW 3 72.407.655 0 20.586.601 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.897.032 0 9.633.706 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 59.737.225 0 46.843.668 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.862.173 0 20.479.547 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.435.239 0 9.137.474 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0