Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 9 182.960.460 +50.000 52.302.166 +36.537
2 (0) Team Icon  DIG 8 180.449.724 +10.000 80.303.902 +4.916
3 (0) Team Icon  ONZ 8 162.261.957 +5.000 68.978.286 +2.160
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 151.895.999 +4.622 51.497.835 +2.033
5 (0) Team Icon  VBL 6 97.458.151 +100.000 33.668.572 +34.359
6 (0) Team Icon  CREW 3 75.285.901 0 21.003.149 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.997.032 0 9.681.477 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 61.919.787 +6.449 47.370.798 +2.974
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 24.922.173 0 20.791.835 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.435.239 0 9.137.474 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0