Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 11 201.849.899 +32.891 60.131.553 +9.780
2 (0) Team Icon  DIG 10 170.513.596 +50.000 75.678.581 +23.941
3 (0) Team Icon  ONZ 7 150.571.325 +10.572 63.533.765 +5.179
4 (0) Team Icon  Frontpage 8 133.575.377 0 44.001.927 0
5 (0) Team Icon  MUZ 3 81.593.461 +2.787 15.521.553 +1.951
6 (0) Team Icon  VBL 6 71.570.008 0 24.714.736 0
7 (0) Team Icon  CREW 2 62.946.337 0 18.003.328 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 56.483.012 +3.448 45.218.014 +6.334
9 (0) Team Icon  KLB 6 25.545.975 0 10.485.115 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.253.627 0 19.764.410 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 17.075.040 +37.217 8.117.816 +12.632
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.140.059 0 4.645.407 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0