Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 11 199.776.912 +61.171 59.201.878 +47.931
2 (0) Team Icon  DIG 10 168.372.876 +101.230 74.868.321 +51.869
3 (0) Team Icon  ONZ 7 149.705.156 +15.000 63.169.462 +5.988
4 (0) Team Icon  Frontpage 8 132.314.196 +50.000 43.408.024 +12.104
5 (0) Team Icon  MUZ 3 81.477.208 +3.749 15.472.338 +1.069
6 (0) Team Icon  VBL 6 68.743.609 0 23.794.473 0
7 (0) Team Icon  CREW 2 61.316.695 0 17.655.931 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 55.981.356 +3.304 44.931.762 +919
9 (0) Team Icon  KLB 6 24.915.485 0 10.236.371 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.253.627 0 19.764.410 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 16.435.833 +13.861 7.816.152 +6.490
12 (0) Team Icon  PTA 2 14.848.818 0 4.540.735 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0