Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 11 198.414.317 +126.580 58.485.619 +33.470
2 (0) Team Icon  DIG 10 166.910.479 +86.812 74.280.140 +24.255
3 (0) Team Icon  ONZ 7 149.222.036 +16.000 62.937.000 +9.550
4 (0) Team Icon  Frontpage 8 131.542.513 0 42.978.461 0
5 (0) Team Icon  MUZ 3 80.838.558 +1.131 15.319.531 +523
6 (0) Team Icon  VBL 6 67.172.306 0 23.454.501 0
7 (0) Team Icon  CREW 2 60.863.879 0 17.507.754 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 55.707.240 +9.789 44.702.453 +2.088
9 (0) Team Icon  KLB 6 24.577.343 +53.923 10.151.498 +19.117
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.165.922 0 19.675.774 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 16.333.393 +2.786 7.775.260 +3.201
12 (0) Team Icon  PTA 2 14.798.818 0 4.520.403 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0