Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 11 211.584.492 +1.484 63.558.345 +1.503
2 (0) Team Icon  DIG 9 166.529.819 +4.167 74.699.675 +4.783
3 (0) Team Icon  ONZ 8 154.567.538 +19.000 65.661.216 +7.956
4 (0) Team Icon  Frontpage 8 139.669.299 0 46.317.845 0
5 (0) Team Icon  VBL 6 81.359.683 +299.085 28.104.312 +51.203
6 (0) Team Icon  CREW 3 68.013.588 +7.088 19.649.138 +2.181
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 58.193.643 0 46.164.669 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.030.621 +10.197 10.580.166 +2.707
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.582.173 0 20.081.937 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 18.347.986 +8.072 8.730.762 +6.448
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.601.812 0 4.816.217 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0