Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 9 180.916.888 +50.000 51.497.028 +19.225
2 (0) Team Icon  DIG 8 175.736.133 +5.683 78.317.060 +2.143
3 (0) Team Icon  ONZ 8 160.652.704 +1.000 68.090.950 +2.646
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 149.841.519 0 50.854.944 0
5 (0) Team Icon  VBL 6 94.558.151 +100.000 32.800.645 +21.890
6 (0) Team Icon  CREW 3 73.998.200 0 20.831.938 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.947.032 0 9.651.435 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 60.672.907 +5.859 47.068.255 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 24.552.173 0 20.645.656 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.435.239 0 9.137.474 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0