Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 10 191.730.339 +3.641 56.655.431 +576
2 (0) Team Icon  DIG 8 170.503.476 0 76.273.089 0
3 (0) Team Icon  ONZ 8 158.100.041 0 67.009.585 0
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 146.036.326 +50.000 49.787.170 +5.621
5 (0) Team Icon  VBL 6 88.913.503 0 30.824.812 0
6 (0) Team Icon  CREW 3 71.112.514 0 20.291.060 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 59.400.578 0 46.716.606 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.792.173 0 20.388.438 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.396.053 0 9.119.843 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0