Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 10 186.717.926 +50.313 55.093.861 +42.534
2 (0) Team Icon  DIG 8 167.032.034 0 74.953.474 0
3 (0) Team Icon  ONZ 8 155.441.156 +6.066 66.020.393 +3.172
4 (0) Team Icon  Frontpage 8 140.919.299 +50.000 46.612.704 +6.895
5 (0) Team Icon  VBL 6 83.599.479 +50.000 28.889.271 +10.012
6 (0) Team Icon  CREW 3 68.283.792 0 19.736.896 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 58.478.546 +2.849 46.375.314 +1.000
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.133.410 0 10.602.781 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.632.173 0 20.161.907 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 18.674.791 0 8.839.043 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0