Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 10 192.886.088 +1.741 56.954.475 +1.650
2 (0) Team Icon  DIG 8 170.951.159 0 76.475.768 0
3 (0) Team Icon  ONZ 8 158.653.075 0 67.226.296 0
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 146.666.816 0 49.938.027 0
5 (0) Team Icon  VBL 6 89.693.565 0 31.084.841 0
6 (0) Team Icon  CREW 3 71.949.199 +50.000 20.452.101 +5.588
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.847.032 0 9.616.630 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 59.512.225 0 46.779.162 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.822.173 0 20.435.056 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.435.239 0 9.137.474 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0