Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 9 179.807.814 +100.000 51.006.460 +46.998
2 (0) Team Icon  DIG 8 172.976.172 +25.135 77.283.141 +8.220
3 (0) Team Icon  ONZ 8 159.759.253 +3.000 67.681.660 +2.458
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 148.113.940 0 50.325.314 0
5 (0) Team Icon  VBL 6 92.208.151 0 32.070.962 0
6 (0) Team Icon  CREW 3 73.007.655 +50.000 20.674.401 +5.433
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.947.032 0 9.651.435 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 60.012.225 +50.000 46.918.585 +5.791
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 24.202.173 +10.000 20.548.824 +1.922
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.435.239 0 9.137.474 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0