Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 10 189.369.564 +68.938 55.912.188 +13.665
2 (0) Team Icon  DIG 8 169.239.106 +19.699 75.793.486 +8.456
3 (0) Team Icon  ONZ 8 156.907.851 +11.000 66.576.092 +3.696
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 144.752.883 +8.000 49.463.800 +2.327
5 (0) Team Icon  VBL 6 86.777.797 0 30.106.349 0
6 (0) Team Icon  CREW 3 70.462.514 0 20.190.901 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 58.915.694 0 46.612.328 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.742.173 0 20.300.098 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.060.720 +23.184 8.991.973 +9.140
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0